Ölümsüzlük Vaadi: Yaşam İksiri … Dünya var oldu olalı, insanlar onu arıyor….

Çoğu zaman başlangıç ​​noktası elimizdeki eski anlatılar, yazılar ve edebiyat olmuştur. Bu şekilde bir adamın arayışı diğerine yol açar. Eski kutsal metinler, edebiyat parçaları ve sanat eserleri arayışı, insanlığın bizden önce dünyada yaşamış olanlar hakkında bilgi edinme konusundaki ilgisinden kaynaklanmaktadır.

Bugün bu gezegende yaşayan ilk insanlar olmadığımızı biliyoruz. Köklerimizle bağlantı kurma çabamız ve merakımızla tarihe ve arkeolojiye ilgi gösteriyoruz. Tarihsel anlatımlarımızdan inanılması zor ama biraz fantezi içeren çok eski hikayeler çıkıyor.

Bu masallarda geçmiş insanlar merakımızı uyandıran şeylerden bahsetmişlerdir. Bu hikayelerdeki insanlar genellikle eksantrik veya fantastik bir nesneyi arayan kişiler olarak tasvir edilir. İnsanların yüzyıllardır aradığı nesnelerden biri de Yaşam İksiri’dir. İnsanın ölümsüzlüğe ulaşma fantezisi öyle bir şeydir ki, bu arayış bugün de devam etmektedir. Peki Yaşam İksiri tam olarak nedir ve tüm bu arayışlar bizi nereye götürdü?

Yaşam İksiri Nedir?
İnsanın ölümsüzlük arayışı pek çok yöne yol açmıştır, ancak pek çok peri masalında ve halk masalında verilen en belirgin yanıt Yaşam İksiri ya da Ölümsüzlüktür. Bu İksir, her türlü hastalığı iyileştiren , aynı zamanda içene ölümsüz yaşam bahşeden efsanevi, büyülü bir iksirdir .
İnsanoğlu yeryüzünde her zaman uzun, stressiz ve sağlıklı bir yaşam sürmek istemiştir. Yaşam İksiri bu rüyanın başarısını temsil eder ve bu nedenle fantastik bir değere sahiptir. Basitçe ifade etmek gerekirse, bu, insanın sıvı formda iletilen ölümsüzlük arzusudur.
Yaşam İksiri’nin aynı anda var olduğuna dair birçok anlatım var. Ancak bu sayımların doğruluğu her zaman belirsiz olmuştur. Bu tür iddiaların ardındaki gerçek kanıtlanmış olsa bile, sihirli iksirin gerçek tarifi artık her zaman mevcut değildir.

Yaşam İksiri dünyanın en ünlü simyacıları arasında kaybolmuştur ya da hiç var olmamıştır. Simyacılar genellikle eski ve fantastik bilimin ya da hem yasak hem de kayıp bilginin hikayelerinde karşımıza çıkar.
Simyacılar genellikle ölümsüzlük arayışıyla ilişkilendirilir
Bunlar, metallerin dönüştürülmesinde, esas olarak baz metallerin altın gibi diğer değerli metallere dönüştürülmesinde uzman olduklarıyla ünlüydü . Yaşam İksiri’ne benzer bir vaat sunuyor ve İksir gibi, bugüne kadar uç bilim tarafından takip ediliyor. Şu anda çok az insan simyayla uğraşıyor ve bu bilim çok karanlık bir bilim haline geldi. Bugün bile bazı simyacılar yüzyıllar boyunca kendilerine ulaşan simya metinlerini çözerek Yaşam İksiri’nin şifresini kırmaya çalışıyorlar .
Farklı kültürlerden pek çok simyacı, yüzyıllardır ünlü iksiri yeniden yaratmaya çalışıyor. Ancak ilginçtir ki henüz kimse bu başarıyı elde edemedi. Şimdilik Yaşam İksiri bir gizem ve mit bulutuyla örtülü bir tartışma konusu olmaya devam ediyor.

HER KÜLTÜRDE MUHTEŞEM BİR HAZİNE

Daha önce de belirtildiği gibi, bugün bile Yaşam İksiri etrafında dönen birçok efsane vardır. Henüz gerçek bir Yaşam İksiri bulunamadığından tüm bu anlatımlar ve inanışlar efsane olarak kalmaktadır. Bunların hepsi efsane ve efsane olsa bile İksir arayışını daha da alevlendirmek için yeterli görünüyorlar.

MEZOPOTAMYA
Mezopotamya uygarlığı , insanlık tarihinin en eski uygarlıkları arasında yer almaktadır. Mezopotamya kültürü, modern toplum için temel olmaya devam eden birçok kavramı ortaya çıkardı. Bu nedenle Yaşam İksiri ile ilgili ilk metinlerden bazılarının Mezopotamya’da bulunmuş olması şaşırtıcı değildir. Yaşam İksiri’nin edebiyatta bilinen ilk örneği Gılgamış Destanı’ndan gelmektedir.

GILGAMIŞ

Gılgamış (Kadumago)

Destanın kendisi, güvencesiz yaşam ve ölüm konusu etrafında dönüyor. Destanın baş kahramanı Gılgamış, ortağı Enkidu’yu kaybeder. Ortağının ölümünün ardından Gılgamış, kaybından dolayı hayal kırıklığına uğrar ve dünyadaki son yıllarından korkar. Yaşlandığı yıllardan bir kaçış bulmaya çalışır ve bu onu Mezopotamya’daki Utnapiştim figürüne götürür. Utnapiştim, muhtemelen bir Yaşam İksiri yaratarak ölümsüzlüğe ulaşan ünlü bir simyacının hizmetkarıdır.
Destanda Gılgamış’ın deniz altında aramaya çıktığı büyülü bir bitkiye göndermeler yer alıyor. Bitkiyi başarıyla bulur ve kıyıya getirir. Ancak kendisi yemeden önce başka bir kişi üzerinde deneyemeden bir yılan bitkiyi yer. Bu destanın amacı insanları bir su altı bitkisi aramaya teşvik etmekten çok, Yaşam İksiri arayışından caydırmak olabilir. Gılgamış’ın destanı ve arayışının ne kadar doğru olduğu bilinmiyor.

ÇİN
Çin halkının aktif olarak Yaşam İksiri’ni aradığına dair pek çok kanıt var . Çin imparatorları ölümsüzlüğü kendileri için istediler. Bu, Çinli doktorların ve simyacıların ünlü iksir için kapsamlı araştırmalarına yol açtı. Çoğu zaman bu araştırma imparator tarafından finanse ediliyordu.
Çin tarihinde aramayla ilgili birçok hikaye var. Örneğin, Qin hanedanının Çin İmparatorluğu’nu yönettiği dönemde, İmparator Qin Shi Huang, simyacısı Xu Fu’yu, Yaşam İksiri arayışında kadın ve erkeklerden oluşan bir maiyetle birlikte Çin’in Doğu denizlerine gönderdi. Simyacı Penglai Dağı’na gitti ama Yaşam İksiri’nin yerini bulmaya yönelik ilk girişimi başarılı olmadı.

Xu Fu Yaşam İksiri’ni arıyor

İksiri bulmak için yaptığı ikinci yolculuğunda Xu-Fu, geçen sefere kıyasla daha geniş bir kadın ve erkek ekibiyle yola çıktı. Bu, ilk arama girişiminden daha iyi hazırlık yaptığı anlamına gelebilir. Ancak ekibin tamamı bir daha asla Çin’e dönmedi. Nihai kaderleri belirsiz ama Xu Fu’nun Japonya’yı bulduğuna ve maiyetiyle birlikte orada kalmaya karar verdiğine inanılıyor .
Ancak bu, Çin arayışının sonu değil. Dahası, Yaşam İksiri’ne ilişkin bir sonraki Çin referansı daha sağlamdır. Referans , Orta Çin’de bulunan bir Çin mezarında keşfedilen bir eser biçimindedir .
Eski zamanlarda eyaletin soylularının mezar odalarına defnedilmesi yaygın bir uygulamaydı. Bulunan mezar odasının tarihi neredeyse 2000 yıl önce Çin’deki Han Hanedanlığı dönemine kadar uzanıyor. Tarihçiler, 2019 yılında keşfedilen mezar odasında, içinde sözde Ölümsüzlük İksiri’nin bulunduğu eski bir metal sürahi buldu. İksirin yüzyıllarca bozulmadan hayatta kalması bir mucize. Koşullar, İksirin Han hanedanının lanetli soylu bir ailesi tarafından onları ölümden kurtarmak için hazırlandığını gösteriyor.

İksiri tutana benzer Han Hanedanı sürahisi

Görünüşe göre metal sürahide 3,5 litre İksir saklanıyordu. Ancak ailenin formüle edilmiş İksiri içip içmediği belli değil. Birçok Çinli İksiri farklı tariflerle yapmaya çalıştı. Bu tariflerin çoğunda radyoaktif metaller ve diğer zararlı bileşikler bulunuyordu. Bu, insanların formülasyonu test ettiğinde uzun yaşam yerine ölümü gördükleri anlamına geliyordu.
Geçmiş insanların, ölüleri diriltmek için İksiri mezar odasında saklamış olmaları da mümkündür . İnsanlar, ölülerin Yaşam İksiri’ni kullanarak öbür dünyadan dönebileceklerine inanmış olabilirler, bu yüzden ellerinde biraz olduğundan emin oldular. Mezarda bulunan Yaşam İksiri’nin güçlü bir alkol kokusu vardı, bu nedenle başlangıçta alkol olduğu varsayılmıştı.
Bununla birlikte, uygun bileşim için birçok Taocu metin, potasyum nitrat ve alünit bazlı olduğuna inanılan bir tarif önermektedir. Bu iki bileşik sağlık açısından iyi değildir ve dolayısıyla bu sözde Yaşam İksiri’ni içmek ironik bir şekilde ölüme yol açabilir.

Sorun, Yaşam İksiri’nin Çin simya formülasyonlarının büyük ölçüde metallere ve metal tuzlarına dayanmasıdır. Pek çok metin, küçük miktarlarda hematit, yeşim veya altın yemenin bir kişiye ölümsüzlük kazandırabileceğini veya uzun ömür için altın solüsyonları içmenin olabileceğini ileri sürüyordu. İnsanların altına olan hayranlığı anlaşılabilir

Ayrıca, Ölümsüzlük İksiri’nin çeşitli başarısız formülasyonlarına cıva ve diğer güçlü metal tuzları entegre edilmiştir. Elbette cıva ve diğer metal tuzları sağlık açısından tehlikelidir. Bu nedenle, ironik bir şekilde, Ölümsüzlük İksiri Çin tarihinde birçok ölümcül olaya yol açmıştır. Aslına bakılırsa, Çin İmparatorluğu’nda iksir zehirlenmesinden ölen imparatorlar neredeyse yaygındı.

HİNDİSTAN

Hindistan’da mitolojinin kökleri güçlüdür. Hint tarihi metinlerine bakarsak, Yaşam İksirine yapılan atıflar gerçek olmaktan çok mitolojik görünmektedir. Bununla kastettiğimiz, Hindistan’da insanların Yaşam İksiri’nin, yani “Amrita”nın yalnızca tanrılar için olduğuna ve onlardan ölümsüzlük kutsamasını yalnızca seçilmişlerin aldığına inanmasıdır. Ancak Yaşam İksiri insanlardan çok tanrılarla ilgilidir.

Hindu kahramanı Garuda,

Hint mitolojisindeki Yaşam İksiri’nin hikayesi göksel varlıkların tanrılar ve şeytanlar olarak ikiye bölünmesinden kaynaklanır . Tanrılar ve iblislerin hepsi bir zamanlar ölümlüydü ve iblisler tanrılardan daha fazla güç kazandılar. Bu gücü insanlara zarar vermek, tanrıları öldürmek ve evrene düzensizlik yaymak için kötüye kullandılar.
Bu nedenle tanrılar, ölümsüz olmak için Yaşam İksiri’ni yaratıp tüketmeyi, onların sonsuza kadar hayatta kalmalarını ve evreni kötülüklerden korumalarını planladılar. Tanrılar, bir dağın ve bir yılanın yanı sıra Yaşam İksiri’ni keşfetmek isteyen iblislerin yardımıyla okyanusu çalkaladılar. Sonunda tanrılar Yaşam İksiri’ni içtiler ve ölümsüz oldular.

Hint mitolojisinde Yaşam İksiri’nin keşfi yoluyla ölümsüzlük de sıklıkla açgözlülükle ilişkilendirilir. İnsanlar Yaşam İksiri’nin sihirli bir içecek olduğuna ancak ölümsüzlüğün kazanılması gerektiğine inanırlar. Bu amaçla bazı Hintliler uzun ömür ve sağlık kazanmak için başka disiplinler de uyguladılar. Mesela yoga onlara tüm bunları kazandırdı. Ruhun ölümsüz olduğuna ve yalnızca aydınlanmaya ulaşabileceğine inanan Hintliler için Ölümsüzlük kavramı daha manevi bir düzeyde kalıyor.

İNCİL’DE ÖLÜMSÜZLÜK

İncil’de ve buna bağlı olarak Hıristiyanlıkta ölümsüzlüğe pek çok atıf vardır. Ölümsüzlüğe ilk atıf Cennet Bahçesi’nden geliyor . İncil’in Yaratılış Kitabı’nda Cennet Bahçesi’nden geniş bir şekilde bahsedilmektedir. Anlatıldığı gibi bahçede iki belirgin ağaç vardı. Bilgi ağacı ve hayat ağacı vardı.

HIRİSTİYAN HAYAT AĞACI

Bilgi ağacında yasak meyve vardı ve bu açıkça insan ırkının köken hikayesiyle bağlantılıydı. Ancak diğer ağaç, hayat ağacı, dalından meyve yiyen herkese ölümsüzlük veren sihirli ağaçtır.

İncil efsanelerine göre ölümsüzlük verebilecek bir diğer gizemli nesne de Kutsal Kase’dir. Kutsal Kase, kendisiyle bağlantılı birçok hikayeye sahip mucizevi bir fincandır. İnsanlar Kutsal Kase’nin İsa’nın son akşam yemeğinde içtiği kadeh olduğuna inanırlar. Aynı bardaktan içen sonsuza kadar mükemmel bir sağlıkla yaşayacaktır.

ÇÖZÜM
Ölümsüzlük kavramı ve insanların ona olan hayranlığı o kadar yüksektir ki etrafında sayısız efsaneler dolaşır. Bu efsaneler kültürden kültüre farklılık göstermektedir. Ancak ölüm kesindir ve modern tıp ve bilimin yardımıyla insanlar yaşam sürelerini uzatabilse de Ölümsüzlük İksiri efsanesi görünüşe göre imkansız olmaya devam etmektedir. Bir iksir içerek ölümsüzlüğü bulmak gerçek olamayacak kadar güzel geliyor kulağa. Bu arada, bu hikayeleri okumak harika…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x