Fiberli Aydınlatma Ar-Ge hamleleriyle ihracatta vites yükseltiyor

1991’de kurulan, Fiber Optik Ay­dınlatma Sistemleri alanında Türkiye’nin ilk üretici firması olan Fiberli Ar-Ge yatırımlarını arttır­dı. Gelirinin %’5’ini Ar-Ge çalışmaları­na ayıran ve verimliliği esas alan proje­leri ile öne çıkan şirket hedefini büyü­terek ihracatta yeni rekorlar planlıyor.

Fiberli Ar-Ge Merkezi Müdürü Fa­tih İLTAR; doğayı önemseyen, verimli­lik ve sürdürülebilirliği odağına alan Fi­berli’nin bu doğrultuda hareket ederek 2018 yılında, Sanayi ve Ticaret Bakan­lığı tarafından Ar-Ge

merkezinin tes­cillendiğini belirtti. İnovasyon odaklı ürünlerin ilk tohumlarının ekildiği Fi­berli Ar-Ge merkezi 5.yılında 35’ten fazla teknik ve genç kadrosuyla dünya standartlarında aydınlatma çözümleri­ni geliştiriyor.

Savunma Sanayisi İçin TÜBİTAK İle Ortak Proje

İLTAR; savunma sanayisi için Fiberli Ar-Ge merkezi ve TÜBİTAK ile 4 ortak proje geliştirdiklerini belirtti. Geliştir­dikleri çeşitli ürünlerin de aktif olarak kullanıldığının altını çizerek, Türk Si­lahlı Kuvvetleri’nin stratejik aydınlat­ma ihtiyaçlarına esnek ve dayanıklı çö­zümler sunduklarını belirtti.

Odakta Enerji Verimliliği ve Sürdürülebilirlik Var

Fiberli, sürdürülebilir çevre ve enerji tasarrufu konusunda sorumluluk üst­lenerek, Ar-Ge merkezinde daha az enerji ihtiyacı duyan ve geleceğe yöne­lik ürünler tasarlıyor. Aynı zamanda endüstriyel tasarım alanındaki yeni­likler için de Ar-Ge’nin çeşitli projele­ri mevcut.

Ar-Ge merkezinin verdiği güç ile katma değer sağlayan birçok aydınlat­ma çözümü, Türkiye başta olmak üze­re 50’den fazla ülkede 800 farklı pro­jede yer aldı. Son dönemde dünyada­ki popüler şehirlerde yerel yönetimler ve üniversiteler tarafından gündemde olan akıllı şehirlere entegre edilen ay­dınlatma çözümleri de şirketin strateji­leri arasında.

İhracat İle Türkiye Ekonomisine Katkı

İhracatı hedefine koyan Fiberli, Ar- Ge’den aldığı güç ile 2025 vizyonunda gelirlerindeki ihracat payını %70’e çı­karmayı planlıyor. Bu doğrultuda dijital dönüşüm projeleri, teknoloji yatırım­ları ve Turquality programı gibi birçok dönüşümü gerçekleştirerek özellikle Avrupa’da öne çıkan cephe ve mimari aydınlatma projelerinde söz sahibi ol­mayı hedefliyor.

Tarımda Teknolojik Dönüşüm Şart

Ar-Ge merkezinin geliştirdiği proje­lerden biri olan Fiberli Growlight ile ye­ni nesil tarımda teknolojik dönüşümün adımları atılıyor. LED teknolojisi ile bit­kilerin türüne ve gelişim dönemlerine göre ihtiyaç duydukları ışığı sağlayarak, coğrafi ve iklimsel şartları kısıtlı alanlar için sürdürülebilir tarım ortamları oluşturan şir­ket, bu yolla hasat süre­sini kısaltarak verimlili­ği arttıracak ürünler ta­sarlıyor. Ar-Ge merkezi bünyesinde barındırdı­ğı tarımsal uygulamalar alanlarında ise growthli­ght aydınlatma çözümle­ri ile çeşitli meyve ve seb­ze ürünlerini üreterek bir yandan da ürünlerin verimliğini takip ediyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir